INNER GARDEN

Wie zijn wij?

door Moreh

Inner Garden is opgerricht in 2010 als een private onderzoeksgroep. De groep houdt zich bezig met theoretisch en toegepast onderzoek naar de Kunst van Alchimie en het Grote Werk.
Inner Garden is begonnen als een groep vrienden die samen Alchimie onderzochten en beoefenden. De groep groeide en werd geformaliseerd als Stichting in 2010. De groep draait vooral op de bijdragen in de kennis van elk lid - dat wat men wil delen voor distributie binnen de groep. Dit resulteert in een symbiose, waarin leden profiteren van de gezamenlijke inspanning en leren van elkaar. Het is een cyclus van elkaar inspireren en geïnspireerd worden. De Inner Garden is een Hermetische onderzoeksgroep. Dit betekent dat de onderzoeksresultaten niet vrij verspreid worden buiten de groep. Partners zijn niet verplicht tot een eed van zwijgen, maar we waarderen een zekere discretie en vragen een geheimhoudingsverklaring te tekenen.

Hieronder kunnen jaarverslagen en een profiel van de groep worden gedownload. Een gedetaileerde beschrijving van onze doelen zoals vastgelegd in de statuten kunnen kunnen hier worden ingezien
Profiel van de groep
Download jaarverslagen