INNER GARDEN

Splendor Lucis

door Moreh

Splendor Lucis onderscheid zich van de vele magische Orden van vandaag door zijn unieke en praktische leer. IGF kan deze orde van harte aanbevelen aan studenten die hun horizon willen verbreden ten aanzien van praktische innerlijk werk.
De Westerse Mysterie Traditie is de som van de esoterische leer van het Westen. De theorie en de praktijk van deze geheime kunst en wetenschap loopt als een rode draad door de geschiedenis van Europa en is overgeleverd door de grote Adepten en Meesters van alle tijden. Ordo Splendor Lucis is een magische inwijdingsorde, en vervolgd de traditie van de Adepten. Het doel van de Orde is om mensen in de Westerse mysteriën te onderwijzen en hun spirituele ontwikkeling te bevorderen. Dit kan alleen in een hermetisch gesloten en gecontroleerde omgeving (tempel) die vrij is van onevenwichtige externe invloeden. Het woord tempel verwijst niet alleen naar het werkelijke gebouw, maar ook naar de magier zelf, daarom spreken we van een binneste en buitenste tempel.

De stichting van de Orde is gebaseerd op drie belangrijke pijlers van liefde, waarheid en kennis. Het doel van de Buitenste Orde is om de kandidaten in de Westerse Mysterie te trainen, en deze pijlers in het innerlijk op te richten. De ingewijde wordt door de graden geleid door het contact met zijn eigenhogere zelf. Door dit onderwijs wordt de ingewijde voorbereid om uit te groeien tot een adept, zodat hij de maatschappij kan dienen met zijn daden. Voor meer informatie zie: www.splendorlucis.com