INNER GARDEN

Jaarlijkse Workshop

door Moreh

Onderwerpen:
- introductie in de Alchimie;
- introductie van de Studie Groep;
- practicum distilleren;
  calcineren, circulatie, etc.
- literatuur aanbevelingen;
- discussie van studiepad
Elk jaar in de zomer wordt een een- of tweedaagse workshop gehouden als een inleiding op de Alchimie. Deze klas is bedoeld voor degenen die weinig ervaring met Alchimie hebben en nieuwsgierig zijn naar meer informatie. In dit leven hebben we allemaal onze individuele en onze collectieve paden. We bewegen in de richting van een verhoging van het bewustzijn, een zuivering van de ziel - 'het verhogen van energetisch trillingsgetal'. Alchimie is de kunst van het verhogen van energie in Materie en in Geest. Het verwijst naar een samenstelling van praktische, psychologische. Natuur-filosofische, mystieke en medische aspecten. De kern van de Alchimistische traditie bestaat uit een praktische, exoterische component en een theoretische, esoterische component.

Sommige studenten van de Koninklijke Kunst richten zich voornamelijk op de spirituele aspecten van het pad, terwijl anderen zich toeleggen op laboratorium werk en het 'leren door de handen' als poces om kennis en wijsheid te internaliseren en de geheime wetten van God en de natuur te doorgronden. Traditionele alchimisten waren betrokken bij zowel de interne als externe paden. Zij hadden zowel een oratorium als een Lab, vandaar de combinatie 'laboratorium'. Het oratorium was een aparte ruimte voor meditatie en gebed (Ora), vaak ingericht als een van het lab afgescheiden deel. Het lab zelf was de plaats voor de "labora" - het fysieke werk. De oude Alchimisten zagen de materiële en geestelijke werelden als complementair in hun zoektocht naar de Steen. In lijn met het adagio "Een gezonde geest in een gezond lichaam" richten zij zich op een purificatie van zowel het lichaam als de geest. Het spirituele pad hielp hen aan sw grovere cognitieve misvattingen en angsten te identificeren en weg te nemen, alswel de destructieve fantomen van de geest. De gecontroleerde inname van hun geneeskrachtige preparaties konden fysieke blokkades verwijderen tegelijk met mentale blokkades die anders zou leiden tot verstoring van het lichaam, ziekte, en uiteindelijk de dood.

Deze verhoging van energie is een voortdurende zoektocht in de geschiedenis van de mensheid. In Alchimie werd het bekend als de zoektocht naar de Steen der Wijzen. Veel legendes hebben op de een of andere manier betrekking op deze zoektocht. In Eisenbach's Parcival bijvoorbeeld wordt de Graal beschreven als een smaragden steen in plaats van een beker. De Koninklijke kunst van het prepareren van deze steen verbindt de wereld van de schepping tot de materiële wereld, en op een persoonlijk niveau verandert het de hele structuur van een realiteit. In dat licht wordt de Steen ook beschreven als de fontein van de jeugd, in staat om onsterfelijk te maken, en om lood in goud te transmuteren. Dit kan worden beschouwd als een spirituele en fysieke werkelijkheid. Zoals boven, zo beneden. In welke vorm dit zal plaatsvinden in ons eigen leven en persoonlijke pad, kunnen we alleen maar leren door het pad te bewandelen. De Inner Garden ALchimie Studie Groep is bedoeld als een platform voor gelijkgestemde zielen om elkaar te informeren en elkaar in deze zoektocht te inspireren - de zoektocht naar de Steen der Wijzen.

Opgemerkt moet worden dat de activiteiten van de groep in de eerste plaats draaien om toegepast onderzoek - analyse en herontdekking van de processen die betrokken zijn bij de productie van Elixirs, de Primum Ens, de Alkahest, de Circulatum Minus, en andere alchimistische producten. In moderne tijden, is er vooruitgang geboekt in de richting van de verwezenlijking van de doelstellingen van Alchimie met behulp van wetenschappelijk onderzoek. De groep werkt voornamelijk volgens de wetenschappelijke methode - onderzoek naar verschijnselen, het verwerven van nieuwe kennis, verbeteren en de integratie van eerder opgedane kennis, alle op basis van de waarneembare, empirische en meetbare gegevens. Gestructureerd en goed gedocumenteerde vormen van experimenten zijn in grote mate reproduceerbaar en daarom het meest bevredigend in groepsonderzoek. Men moet zich er echter van bewust zijn dat de moderne wetenschap de baby met het badwater heeft weggegooid. Waar er vroeger zowel een laboratorium en een oratorium waren, is er nu alleen nog een lab. Het principe van de energie en animatie (zwavel), en het beginsel van de Geest (Mercury) zijn niet meetbaar in kwantitatieve zin en worden daarom in de moderne wetenschap genegeerd. Het is daarom aan te raden om de voordelen van de moderne Laboratoriumbestek en de wetenschappelijke manier van denken, te combineren met de zorgvuldige en intuïtieve aanpak van fijnere krachten van de natuur, samen met het respect voor de goddelijke openbaringen in onze Oratorium.

Een flyer van de jaarlijkse workshop van de groep of de lopende studiegroep kan hier worden gedownload