INNER GARDEN

Alchemie is lang afgedaan als een pseudo-wetenschap, een mengelmoes van symbolen en parabels. Recent bewijst een groeiende groep van serieuze anachronistische studenten van Alchemie dat de Koninklijke Kunst meer is.