INNER GARDEN

Labyrinth van Chartres

door Moreh

De kathedraal van Chartres is een gotische kathedraal waarin veel achimistiche symboliek verweven zit. Het is een mystieke plek, waar alchimisten en pelgrims sedert duizenden jaren komen.

Inleiding

De kathedraal van Chartres is gelegen in rankrijk in de kleine stad ten zuidwesten van Parijs - Chartres. Vandaag de dag wordt het voornamelijk bezocht voor haar hemelse glas in lood. Er wordt beweerd dat haar het glas in lood is ontworpen op een manier zodanig dat alleen de weldadige stralen van het licht zouden passeren, als een initiatie van akkoorden in samenspel met het steen en de structuur van de kathedraalijd. Maar de kathedraal bezit meer geheimen. Een ervan is te vinden onder stoelen en is het grootste deel van de afgelopen eeuwen buiten gebruik. Op dit moment, naar herhaaldelijk verzoek, is het vrijgemaakt en open voor bezoekers op elke vrijdag: het labyrint van Chartres.“We liepen door het gangpad van het Centrale Portaal tussen de rijen van stoelen.
Ik verwachtte het labyrint bij de Zuid-portaal te vinden, het portaal van incarnatie,
en ik liep naar het midden van de kathedraal. Plotseling werd ik tegengehouden door een sterke kracht.
Ik keek om me heen, maar zag niet waar het vandaan kwam ... totdat ik naar beneden keek ...
Ik stond op de drempel naar het binneste heiligdom van het Labyrinth! "


Via Crucis

Het was op een vrijdag dat Jezus met het kruis liep. Het labyrint is een symbool van de Via Crucis. De lengte van 262 m wordt verondersteld de afstand te zijn die Jezus liep vanaf het pretorium naar Golgotha. Net als andere klassieke christelijke Labyrinthen, is het doolhof niet bedoeld om de weg te verliezen, maar bevat het een pad naar een eindbestemming. Pelgrims gebruikten dit labyrint om het op hun knieen te lopen alsvervanging voor een pelgrimstocht naar Jeruzalem. Het is een symbool van de convergerende Spiraal van het leven vanaf de geboorte vanaf de buitenste omtrek van dood tot wedergeboorte in het centrum. De zes lobben van de centrale rozetta kunnen geassocieerd worden met Tipareth en de zes gedachtenvormen die de mens centreerd. Staand binnen de rozet lijken de contouren van de grijze steen en de wendingen van het labyrinth een kruis te vormen. Zo betekent het labyrinth een reis van de inleiding al de elementen, op zoek naar de eeuwige stad. Men moet de elementen niet alleen opzoeken maar ook trachten hen meester te worden, want zolang wij hier op aarde van vlees en bloed zijn, kunnen we het labyrinth niet verlaten. Men moet deze elementen verdedigen, zodat men Jeruzalem kan vinden, de eeuwige stad, de stad van de vrede.

Heilige trilling

Het centrum van het labyrint is zo ontworpen dat het de zeven erkers van het schip van de kerk verdeeld in 3 en 4 erkers. Voor de aspirant van de Westerse Mysteriën symboliseert het buitenste deel van het doolhof een graad vergelijkbaar met de 4 = 7 graad van de Golden Dawn en het Paradijs van Eden na dezondeval. Alleen door het de vier kwadranten van het labyrint ted oorlopen, over het pad goudkleurige steden begrensd door lood, zal men in de centrale rozet aankomen. Toegang tot het centrum was ooit verboden voor diegenen die niet gekwalificeerd waren. De reden hiervoor is dat de energieën die verankerd zijn in het labyrint niet geschikt zijn voor hen die niet voorbereid zijn. Bij de laatste stap voordat men de rozet instapt kan men een gevoel van leegte overvallen, een slag van leegte en pijn, want op dit punt is een straal van energie aanwezig, vergelijkbaar in energie potentiaal van iemand op het sterfbed. Het is hier dat onze oude zelf sterft. Het zal worden achtergelaten aan de drempel bij binnenkomst in de rozet. Daar worden diegenen die waardig zijn, geheiligd door de gelukzalige bundel van energie, zo sterk als deze alleen gevonden wordt op het Farao's Initiatiepunt zoals in de Tempel van de Mens in Luxor.

Voor diegenen die Chartres willen bezoeken

Voor degenen die willen het labyrint wilen doorlopen, volgen hier een aantal praktische tips:
Loop het labyrint op blote voeten, met de toewijding van een pelgrim. Overweeg van tevoren welk deel van je persoonlijkheid achter zou willen laten op de drempel.
Andere mensen kunnen het labyrint doorlopen, sommigen wat sneller en anderen wat trager. Voel je vrij om even uit het pad te stappen om anderen te laten apseren als je dat wilt. Laat het een herinnering zijn dat we allemaal samen op het pad van het leven lopen, ieder op zijn eigen unieke manier.
Neem wat extra tijd om te knielen en bidden, als je eenmaal de Rosette bent ingestapt. Probeer in te tunen op de energie van de heiligende Rosette.
Je kan de rozet verlaten op elke manier die je wenst. Je hebt je symbolisch bevrijd uit de wildernis van wendingen van het aardse leven, zelfs van de Tijd. Je kunt vervolgens dus weglopen, alsof het doolhof niet bestaat.

Er zijn nog veel meer geheimen in deze kathedraal die ontdekt kunnen worden: Wat verbeeld het beeld met de vier kerubijnen bij de centrale portaal? Wat is de diepere betekenis van het beeld van de mystieke tuniek die is te zien in verschillende plaatsen in de kathedraal? Wat is haar relatie tot de Zwarte Madonna? Waarom is er een verschroeiende en dodelijke straal van energie in de ogen van deze Madonna. Was dit zo bedoeld? Wat ligt er in de tot op heden nog onbereikbare centrale crypte? Kun je het punt van energie vinden ter plaatse van het koor, boven de convergerende ondergrondse stromen, wat ooit de voorkant van de oude locatie van het altaar was? Welke relatie zou Chartres hebben met de Ark des Verbonds?

het leven en het Labyrinth

Het doorlopen van het doolhof roept de geest van Christus en dat van het labyrint op in je leven, en als het eenmaal is doorlopen, zal nooit meer hetzelfde zijn. Wees niet verbaasd als je je na het doorlopen van het labyrinth meer dan ooit gevangen voelt in fysieke en geestelijke doolhoven, want het Labyrinth zal zorgen dat u zich bewust wordt van het werk dat gedaan moet worden. De functie van het doolhof is niet om uw leven gemakkelijker te maken, maar het zal u wel tonen het leven "a-maze-ing" is.