INNER GARDEN

Huis der Wijsheid

door Moreh

Het Huis van Wijsheid - Bayt al Hikmah - werd opgericht door kalief Al-Mamun in 1004 AD in Bagdad, de hoofdstad van het Rijk der Abbasiden. Het was het grootste centrum van de wijsheid van de middeleeuwse wereld.
Zonder de vertalingen en het onderzoek dat werd gepleegd in het Huis der Wijsheid, zouden veel van de Griekse, Latijnse, en Egyptische kennis verloren zijn gegaan voor de wereld. Het Huis van de Wijsheid was een plaats waar geleerden de belangrijke filosofische en wetenschappelijke werken van de oude wereld in het Arabisch probeerden te vertalen, vooral werken uit Griekenland en Egypte. Het was een voorbeeld van hoe de islam ook het verkennen van nieuwe ideeën en experimenten aanmoedigde.

De historicus al-Maqrizi beschreef de opening van het Huis van Wijsheid in 1004:

"In 1004 AD werd 'Het Huis der Wijsheid' geopend. De studenten namen hun zetel. De boeken werden gebracht van [vele andere] bibliotheken ... en het publiek werd toegelaten. Wie wilde was vrij om een kopie te maken van het boek dat hij wilde kopiëren, of wie dan ook de noodzaak had om een bepaald boek te lezen kon het vinden in de bibliotheek. Geleerden bestudeerden de Koran, astronomie, grammatica, lexicografie en geneeskunde. Het gebouw was bovendien versierd met tapijten, en alle deuren en gangen hadden gordijnen, en managers, bedienden en dragers waren aangesteld om de instelling te beheren. Vanuit de bibliotheek van kalief al-Hakim kwamen de boeken die hij had verzameld - boeken over alle wetenschappen en letterkunde en van prachtige kalligrafie zoals geen koning ooit in staat was geweest om bijelkaar te brengen. Al-Hakim toegestaan stond eenider toe om toegelaten te worden, zonder onderscheid van rang, eenieder die wenste te lezen of een van de boeken raad te plegen. "

Het Huis der Wijsheid heeft niet alleen een rijke erfenis van de alchemistische kennis achtergelaten, het heeft ook aan de basis gestaan van een oude alchemistische broederschap die tot op heden bestaat. Daarnaast is het een voorbeeld van een uitwisseling van kennis en wijsheid volgens de principes van broederschap.