INNER GARDEN

Meditatie / Trancewerk

door Moreh

De kern van de Alchemistische Traditie bestaat uit een praktische, exoterische component en een theoretische, esoterische component. Hieronder vind je een korte introductie tot de esoterische component.

Lab en Oratorium

Alchemie wordt gedefinieerd als de verbinding van praktische, psychologische, natuur-filosofische, mystieke en medische aspecten. In overeenstemming met de twee bovengenoemde facetten van het werk hebben bestaan naast elkaar: 1) het fysieke werk of handmatige arbeid (in verwijzing naar de laboratorium traditie), en 2) het innerlijke of spirituele werk van het initiatieproces (in het bijzonder de beoefening van zaken zoals meditatie, ritueel en lezen, die spirituele ontwikkeling in de hand werken). Deze facetten zijn complementair. Het innemen van spagyrische / phytofarmaceutische of geavanceerde alchemistische preparaten kunnen het fysiek versterken en lichamelijke of psychische blokkades losmaken. Op deze manier helpen de resultaten van de arbeid om het bewustzijn en de mentale vaardigheden van de student van de Alchemie te verhogen. Dit kan vervolgens leiden tot verdere onthullingen op innerlijk gebied of antwoord op de vragen die weer betrekking hebben op de fysieke alchemie.

Poort naar de Tuin

We zijn geboren in de wereld met een set van rond de 100 miljard neuronen, ongeveer hetzelfde aantal als er sterren in ons melkwegstelsel zijn. Deze neuronen zijn met elkaar verweven en vormen patronen en groepen die de basis vormen van de structuur van onze werkelijkheid. De evolutie liep van de lagere hersenstam naar middenhersenen tot de frontale cortex. De frontale cortex bestaat alleen als een kleine bult bij dieren, maar kreeg in eigen plaats in onze voorouders (primaten) ongeveer 20 miljoen jaar geleden.

Met de ontwikkeling van de frontale cortex kwam de ontwikkeling van een separaat gevoel van Tijd, welke wordt gesitueerd in de linkerhersenhelft. De mentale activiteit om te verkennen en te zoeken vereist een constante projectie van de geest vooruit in de tijd, om te voorspellen en te creëren wat ons te wachten staat. Zoekgedrag betreft wordt gestuurd door specifieke behoeften aan voedsel, seks of een plaats om te slapen. Verkennend gedrag is echter niet specifiek. We zijn gewoon gemotiveerd (door onze Chiah - daarover hieronder meer) te blijven bewegen, kijken, horen, voelen. In dat proces is de geest niet slechts aan het registreren wat er gebeurt in de omgeving, maar ook actief aan het vormgeven van wat hij ziet, bijna vanaf de allereerste impuls. Alexander Luria ontdekte dat onze preoccupatie met de toekomst - "het in werking stellen van onze intenties, plannen of programma's, het grootste deel vormt van alle specifiek menselijke activiteit". Zodra ons doel is bereikt, stopt de activiteit, maar elke keer als die niet wordt bereikt, leidt dit tot verdere mobilisatie van de inspanningen. Luria kwam tot de conclusie dat onze frontale kwabben de locatie zijn voor veel van wat we beschouwen als ons "toekomst zintuig". Grey Walter ontdekte een verscijning die hij "verwachtingsgolven" noemde. Deze manifesteerden zich met name in de frontale kwabben. Ze namen toe in hoeveelheid als een persoon verwachtte dat er iets zou gaan gebeuren en daalde als anticipatie afnam. Er lijkt een cybernetische terugkoppeling, waarin de acties van een systeem of een organisme worden gevormd door informatie over de omgeving, die teruggekoppeld wordt naar het systeem of organisme. Wij zijn aangesloten opn onze omgeving door miljoenen feedbackloops, met de actieve menselijke geest als centrale station voor prognose, projectie en interventie van de schepping van de werkelijkheid. We gaan de toekomst tegemoet terwijl we voorspellen, projecteren en interveniëren, en weer voorspellen, projecteren en interveniëren. De binnenkomende informatie en energie wordt stukje voor stukje afgebroken voor analyse, en de uitgaande informatie en energie wordt stukje voor stukje in sequentie gemonteerd. De aspecten van onszelf die Qabalisten de Ruach en de Nephesh noemen, zijn de belangrijkste actoren in dit proces. Meer over deze termen hieronder.

Meditatie

Meditatie en Trancewerk zijn hulpmiddelen om te ontdekken wat de geest is, wat je ermee kunt doen, en wat de oudheid daarover wist. Veel oude teksten over extatische Kabbala (bijvoorbeeld van Abraham Abulafia) of Arabische teksten over meditatie (Ibn Arabi) beschrijven ervaringen en kennis die kan worden geverifieerd en ervaren zich door Trancewerk. We hebben zeer weinig kennis van wat er precies gebeurt in onze geest, en hoe het werkt. Maar na verloop van tijd kan de beoefening van introspectie zoals onderwezen in vele esoterische tradities ons in staat stellen om de essentiële waarheden over de geestelijke vermogens van de geest te ontdekken. Daarmee ontwikkel je een gevoel voor de kern traditie, de essentiële waarheden over het gebruik van de geest voor esoterische vooruitgang. Je zal dan in staat zijn de waarheden die oude culturen hebben bewaard over deze essentiële proto-Kabbala, en inzien waar die waarheden op zijn gebaseerd.

Een van de eerste vaardigheden die moet worden ontwikkeld is de vaardigheid om een staat van semi-bewustzijn binnen te gaan, dat is ergens tussen droom en werkelijkheid. Men zou het een lichte trance kunnen noemen of een meditatieve staat van bewustzijn. Het is een soort mix tussen een wakker bewustzijn en een droomtoestand. De werking van de geest wordt vaak verklaard door de praralel te trekken naar de meest geavanceerde machine die we kennen: de computer. In deze parallel is het onbewuste de software van het systeem, de buitenwereld em het lichaam de hardware en het semi-bewuste de GUI (Grafic User Interface).Er wordt gezegd dat "een ongeïnterpreteerde droom is als een ongeopende brief van God". Wanneer je droomt, ben je eigenlijk in gesprek met het bewustzijn en verschillende aspecten van de onbewuste geest. Dit omvat een goddelijke aspect in onszelf, dat vaak aangeduid wordt als Hogere Zelf. Als we in contact zijn met dit aspect, kunnen de berichten en visies die we ontvangen inderdaad gelijkgesteld worden met het ontvangen van een brief van God.

Mechanisme van de realiteit

Trancewerk is gebaseerd op het potentieel voor interne dialoog en het feit dat het onbewuste in feite voortdurend probeert te communiceren met het bewuste via een taal van pictogrammen, gevoelens en visioenen. Het wordt nu commercieel op de markt gebracht in een uitgeklede versie die bekend staat als "the Secret". Helaas ontbreekt in de populaire film over dit onderwerp een beachouwing over de belangrijkste knelpunten of 'loopholes' in dit mechanisme. Een van de dinen die de oude meesters onderwezen was dat aanvankelijk het onbewuste een keuze van afbeeldingen presenteerd om ideeën op basis van onze natuurlijke neigingen met betrekking tot onze houding over die beelden symboliseren. Maar de oude magiërs ontdekten ook dat we kunnen leren het onbewuste naar een symbool systeem te gebruiken die wij zelf kiezen, en zo het gesprek in beide richtingen te initieren. De Kabbala presenteert de resultaten van eeuwenlang onderzoek op dit gebied. Op basis van de Kabbala, kan de interne dynamiek schematisch als volgt worden weergegeven:Deze figuur beschrijft het creatieve mechanisme dat de link vormt tussen het goddelijke en onszelf, tussen macrokosmos en microkosmos. Het beschrijft ook de microkosmische werking waarin de Neschamah, de Ruach en Nephesch een belangrijke rol spelen. Wij gebruiken hiervoor bewust de termen uit de Kaballastische traditie, maar realizeren ons dat deze abracadabra kan lijken voor de toevallige lezer. Daarom willen wij volstaan op dit punt met de vaststelling dat het creatieve proces waarover we leren door het innerlijke werk, hetzelfde proces is dat onze werkelijkheid creëert en onderhoudt. Door meditatie, trancewerk, dagdromen of visualisatie kunnen we tot op zekere hoogte op dit proces inhaken, en toegang tot de regio's waar we invloed op kunnen uitoefenen in dit creatieve proces. Het srpeekt vanzelf dat hier een gevaar mee gepaard kan gaan. Aan de andere kant kunnen de de baten ook groot zijn, en dat is waarom zo veel mystici en ingewijden van esoterische tradities hebben getracht dit proces te begrijpen en meester te worden.