INNER GARDEN

Harmonie der Sferen

door Moreh

Alles is in een staat van trilling: licht, geluid en 'fysieke materie'. Wij zijn zelf een complex van trillingen en omgeven door andere zenders en receptoren van trillingen. Alles maakt deel uit van een steeds evoluerend orkest.

Harmonie in ons Leven

Een van de meest fundamentele frequenties in ons leven is het circadiaanse ritme van dag en nacht. Het is de 24 uur cyclus die de biochemische en fysiologische processen van levende wezens beheersd. Uitgedrukt in Hz (cycli per seconde) heeft het een lage frequentie van: 1.16E-05. Elke toon of frequentie vind zijn reflectie in een volgende octaaf, zoals een boventoon resoneert op dezelfde frequentie als de basis toon:Op dezelfde manier is het mogelijk om de boventoon van het circadiaanse ritme te bepalen. De 23e boventoon heeft een frequentie van 194 Hz, een toon die comfortabel binnen het bereik van ons gehoor ligt. Progressie naar hogere boventonen liedenuiteindelijk tot freqenties die buiten het geluidsspectrum liggen en in het lichtspectrum. Op die manier zijn er filosofen die specifieke kleuren op planetaire (rotatie) frequenties betrekken. Maar laten we terugkeren naar het dpmein van geluid. Hierboven is gesteld dat niets anders dan een netwerk van trillingen ten grondslag ligt aan de stevigheid van de materie. Speculatieve muziek gaat nog verder en beweert dat de hele kosmos hoorbaar is in zijn superieure modus van bestaan, net als de hemel en haar bewoners zichtbaar zijn voor bepaalde mystici, wanneer er geen lichtsignalen het oog raken.

Wat kunnen we hier mee?

Voordat we de praktische waarde van deze kennis behandelen, is het belangrijk twee zaken te begrijpen: 1) de kosmos is een geordend systeem in plaats van een chaos, 2) de significantie van de invloed van hemellichamen op onze bio-psychologisch systeem. Laten we beginnen met het eerste punt. Onze kleine zonnestelsel is netjes ingericht, zoals tonen in een akkoord. De afstanden van de planeten tot de zon volgen een nette wiskundige orde die wordt beschreven in de Wet van Bodes:

Nummer de planeten, beginnend met Mercurius.
(tel de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter hierbij mee, dit was zeer waarschijnlijk vroeger ook een planeet). Kies een planeet en tel 4 op bij zijn nummer, en deel vervolgens door 10. Dit geeft afstand van de planeet in Astonomische Eenheden van de zon.

0...........Mercurius
3...........Venus
6...........Aarde
12.........Mars
24.........Asteroïdengordel
48.........Jupiter
96.........Saturnus
192.......Uranus
384.......Neptunes
768.......Pluto

Pythagoras was degene die de term "Harmonie der Sferen" in het leven riep. Het weerspiegelt het idee dat het hele kosmische plan een intieme reltie heeft met de wetten van de wiskunde en van de muziek in tijd en ruimte. Aristoteles kenmerkt de filosofie van Pythagoras als een die dingen in getallen of elementen van nummers terugbrengt, en het hele universum als "een Harmonia en een getal" ziet. Dit idee werd later onderzocht door Kepler. Tot op heden gaat de wetenschap verder in haar onderzoek naar de relatie van het leven met nummer en orde zoals de Gulden Snede.

Dit brengt ons bij het tweede punt: de significante invloed van hemellichamen op onze byo-psychologisch systeem. Het centrale zenuwstelsel en de regulering van endocriene klieren als transformator van de levensenergie, zijn nauw verbonden met het circadiaanse ritme. Een aantal onderzoekers (bijvoorbeeld Rodney Collin) gaan verder en relateren verschillende functies in het lichaam van de mens aan specifieke planetaire invloeden. Zonder in detail te treden, kan men stellen dat de mens als een microkosmos is aangesloten op de macrokosmos waarin hij / zij woont. De dag en nacht, de cycli van de maan, maar mogelijk ook fijnere trillingskrachten worden door de planeten overgebracht.

Toepassing

Op het moment dat je vast hebt gesteld dat geluid (of trilling in het algemeen) een balancerend en harmoniserend effect kan hebben (evenals een storend effect), kan de kennis van harmonie worden toegepast om meer harmonie in het leven te brengen, of om af te stemmen op specifieke energieën . Er is een vorm van absolute en relatieve harmonie. Absolute harmonie kan bijvoorbeeld worden bepaald door de stemming van een instrument. De Ouden stemden hun instrumenten op een A van 432 Hz in plaats van 440 Hz - en met goede reden. Er zijn tal van voorbeelden op de muziek Interent die u kunt beluisteren, om het verschil zelf vast te stellen. Het afstemmen van het instrument tot 432 Hz resulteert in een meer ontspannen geluid, terwijl 440 Hz het lichaam enigszins verstijfd. Dit komt omdat 440 Hz niet overeenstemt met zowel macrokosmos en microkosmos. 432Hz daartintegen is dat wel. Om een voorbeeld te geven van hoe dit in onze microcosmos tot uitrdukking komt: onze adem (0,3 Hz) en onze puls (1,2 Hz) hebben betrekking op de frequentie van de lagere octaaf van een A van 432 Hz (108 Hz) als 1:360 en 1:90.

Het is interessant om vast te stellen dat 432 Hz de standaard toonhoogte was van de vele oude instrumenten, en dat pas recent (19e en 20e eeuw) de standaard toonhoogte werd verhoogd. Dt had te maken met het fiet dat men voor een groter publiek wilde kunnen spelen. Groter adiencies (meer lichamen) absorberen een groter deel van de lagere frequenties. Hogere tonen komen dus makkelijker door de massa heen. Een van de oudste instrumenten van de wereld is het klokkenspel van Zeng Yi (van 423 v.Chr.). Dit instrument is afgestemd op een standaard F4 van 345 Hz en een A = 432 Hz. De frequentie van 345 Hz is dat van het platonische jaar! Ook veel oude orgels zijn afgestemd in een A = 432 (bijvoorbeeld St. Peter's Capella Gregoriana, St. Peter's Capella Giulia, S. Maria Maggiore in Rome). In de bovenstaande relatie van F tot A heb ik gebruik gemaakt van de berekening van de gelijkzwevende stemming. Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in verschillende temparementen zoals bijvoorebeeld reine stemming wordt een geheel nieuw gebied van harmonie opengesteld. Na vele jaren van onderzoek heb ik een stemmings systeem ontdekt waarin alles op zijn plaats lijkt te vallen.

de Sleutel

Ik zal iets meer uitwijden over dit systeem van stemmen. Net genoeg om een geinteresserde student op weg te helpen. Hieronder is een foto van de situering der planeten in een op maat gemaakt instrument (concertina), dat is afgebeeld in de kop van dit artikel.De sleutel, de oplossing van het raadsel kan deels worden gevonden door vergelijking van het westerse DO - RE - MI met het Hindoestaanse SA - RI - GA. Een zorgvuldige studie zal aantonen dat de ZON en de MAAN of VADER en MOEDER een belangrijke rol spelen in de tonale spectrum. Tussen deze polariteiten liggen passie en compassie, en in het centrum van deze tetrahedon ligt de bron. In dit spectrum krijgen de frequenties van onze adem, het platonische jaar, etc, een logische plaats en de planetaire orde van de frequenties openbaart zich.

En met die openbaring en de afstemming rond de A van 432 Hz komt een verhoogd plezier en balans in het maken van muziek, zingen, brommen, de akkoorden die diep resoneren in ons en rondom ons. Voor verdere studie kan de bibliotheek van Inner Garden op harmonie en muziek worden geraadpleegd.